XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ofta frågade frågor (FAQ)

INSAMLINGEN AV KONTAKTINFORMATIONEN

Hur beräknar man läroanstaltens årsverken?

Man behöver inte själv beräkna årsverken. Om läroanstalten inte har tillgång till denna siffra kan man kontakta utbildningsanordnaren. Om man inte heller nu får denna siffra, behöver man inte svara på frågan.

Vad är den minsta undervisningsskyldigheten/lägsta antalet veckotimmar som behövs för att läraren ska omfattas av datainsamlingen?

När det gäller läroanstalter inom fritt bildningsarbete inkluderas bara heltidsanställda lärare, dvs. lärare som undervisar minst 16h per vecka. I fråga om övriga läroanstalter anges alla lärare enligt situationen 1.9, även om de bara undervisar ett par timmar i veckan i läroanstalten.

Hur ska vi kunna meddela lärarsituationen för 1.9.2019 redan i april?

Lärarsituationen 1.9.2019 anges på basis av nuvarande information. Enskilda plötsliga sjukdomsfall o.d. kan man naturligtvis inte förutspå. Om man redan vet att en lärare kommer att vara frånvarande 1.9, (t.ex. tjänstledig eller längre sjukledig) antecknas vikarien på listan. Om det i stället för den ordinarie läraren antecknas en vikarie bör man försäkra sig om att detta vikariat fortsätter ännu 1.9 och att den vikarierande läraren ännu i september kan nås på den e-postadress som angetts.

Jag skickade redan mitt svar, men märkte att jag svarat fel. Kan jag ännu korrigera svaret?

Du kan logga in på blanketten på nytt via länken som du fått per e-post.

Enkätblanketten hakar upp sig/jag blev utloggad. Hur ska jag gå till väga?

Blanketten kan vara temporärt överbelastad om ett stort antal läroanstalter besvarar enkäten samtidigt. Det lönar sig att vänta i lugn och ro utan att stänga webbläsaren.

INSAMLINGEN AV UPPGIFTER OM LÄRARE

Vilken nytta har läraren eller skolan av att svara?

  1. På basis av datainsamlingen har man fått bl.a. tilläggsmedel för utbildning för att kunna garantera ett tillräckligt antal lärare. Detta har en direkt betydelse också för skolornas och lärarnas arbetsbörda i framtiden.
  2. Uppgifter om lärarna är viktig också regionalt sett eftersom en del av universiteten till viss del är lokala lärarutbildare. På så sätt säkerställs att det finns tillräckligt med lärare i hela Finland, oberoende av region.
  3. Med hjälp av uppgifter om klasslärarnas gruppstorlek har man fått en betydande tilläggsfinansiering för att minska gruppstorlekarna.
  4. På basis av uppgifter om vidareutbildning har man fått tilläggsfinansiering för vidareutbildning av lärare.