XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ofta frågade frågor (FAQ)

Vilken nytta har läraren av att svara?

  1. På basis av datainsamlingen har man fått bl.a. tilläggsmedel för utbildning för att kunna garantera ett tillräckligt antal lärare. Detta har en direkt betydelse också för skolornas och lärarnas arbetsbörda i framtiden.
  2. Uppgifter om lärarna är viktig också regionalt sett eftersom en del av universiteten till viss del är lokala lärarutbildare. På så sätt säkerställs att det finns tillräckligt med lärare i hela Finland, oberoende av region.
  3. Med hjälp av uppgifter om klasslärarnas gruppstorlek har man fått en betydande tilläggsfinansiering för att minska gruppstorlekarna.
  4. På basis av uppgifter om vidareutbildning har man fått tilläggsfinansiering för vidareutbildning av lärare.

Varför har jag inte fått något e-postmeddelande om att delta i datainsamlingen?

Av läroanstalterna tas med bara lärare som undervisar inom den grundläggande utbildningen och i gymnasiet, yrkesutbildningen på andra stadiet, den grundläggande konstundervisningen samt heltidsanställda lärare inom fritt bildningsarbete. Kortvariga vikarier och resurslärare (som inte undervisar en egen klass) omfattas inte av datainsamlingen.
 
Om du enligt definitionen ovan hör till datainsamlingens målgrupp kan orsaken vara den att vi ännu inte skickat dig en inbjudan om att delta. Också inom samma läroanstalt får lärarna inbjudan vid skilda tider, eftersom vi på grund av datasekretessen varit tvungna att dela upp lärarna i olika grupper för sändningen. Du borde dock få en inbjudan under september månad (senast 30.9.2019).
 
Du kommer väl också ihåg att kontrollera e-postens skräppostlåda. I några enstaka fall kan meddelandet eventuellt ha hamnat där.
 
Om du i slutet av september inte har fått något meddelande, kontakta oss (opettajatiedonkeruu@stat.fi) Vi kan reda ut om det förekommit något fel i din e-postadress i samband med insamlingen av läroanstaltens kontaktinformation på våren.

Vad är den minsta undervisningsskyldigheten/lägsta antalet veckotimmar som behövs för att läraren ska omfattas av datainsamlingen?

När det gäller läroanstalter inom fritt bildningsarbete inkluderas bara heltidsanställda lärare, dvs. lärare som undervisar minst 16h per vecka. I fråga om övriga läroanstalter anges alla lärare enligt situationen 1.9, även om de bara undervisar ett par timmar i veckan i läroanstalten.

Enkätblanketten hakar upp sig/jag blev utloggad. Hur ska jag gå till väga?

Blanketten kan vara temporärt överbelastad om ett stort antal läroanstalter besvarar enkäten samtidigt. Det lönar sig att vänta i lugn och ro utan att stänga webbläsaren.

Jag skickade redan mitt svar, men märkte att jag svarat fel. Kan jag ännu korrigera svaret?

Du kan logga in på blanketten på nytt via länken som du fått per e-post.