XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Rajahaastattelututkimus

Tiedonkeruun kuvaus

Rajahaastattelututkimuksella (lakkautettu 1.1.2013 alkaen) kerätään Suomessa käyvistä, muissa maissa asuvista matkustajista tilastotietoja. Päätavoitteena on selvittää Suomessa vierailevien ulkomaalaisten lukumäärä. Oleellisia perustietoja ovat matkustajien asuinmaat, syyt tulla Suomeen, oleskelun kesto, majoitustapa ja rahankäyttö Suomessa.

Keneltä tietoja kerätään?

Kaikilla oleellisilla rajanylityspaikoilla poimitaan satunnaisesti valittuina päivinä systemaattisella tasavälipoiminnalla otos Suomesta poistuvista matkustajista. Näin valikoituneista noin 50 000 kohdehenkilöstä muualla kuin Suomessa asuvilta noin 20 000:lta kerätään tutkimusta varten tiedot lyhyessä henkilökohtaisessa haastattelussa.

Tietojen käsittely

Tietojen antaminen rajahaastattelututkimukseen on vapaaehtoista (tilastolaki 280/2004). Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään annetut tiedot luottamuksellisina.

Mihin tietoja käytetään?

Tilastokeskuksen tuottamista tilastoista kansantalouden tilinpidossa, maksutaseessa ja palvelujen ulkomaankaupassa käytetään rajahaastattelututkimuksesta saatavia tietoja. Matkailun edistämiskeskus käyttää tutkimuksen tuloksia Suomeen suuntautuvan matkailun seurannassa ja matkailuviestinnän suunnittelussa.

Muutos

Vuoden 2009 alusta alkaen tutkimuksen resursseja on karsittu huomattavasti. Tässä yhteydessä sekä otoskokoa että tietosisältöä on supistettu aiempaan verrattuna.

Tiedustelu on lakkautettu 1.1.2013.

Kuinka usein tietoja kerätään?

Muu säännöllinen