XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Blanketter

Logga in på den elektroniska blanketten

Finländska dotterbolag utomlands 2016

Användar-ID och lösenord har skickats i följebrevet.

Tomma (utskrivbara) blankettunderlag

Statistikcentralen kan också på begäran leverera den förifyllda pappersblanketten till företaget per post. Pappersblanketten kan beställas per e-post:
tytaryhtiot@stat.fi