XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Blanketter

Elektronisk datainsamling

Enkäten besvaras på en elektronisk blankett med användaridentifikationerna som finns i följebrevet.

Logga in på den elektroniska blanketten

Användar-ID och lösenord finns i följebrevet

Förfyllda pappersblanketter

Se det elektroniska insamlingsprogrammet (OpusCapita)
Pappersblanketterna kan också beställas av vår kontaktperson.

Tomma blankettunderlag