XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Usein kysytyt kysymykset

Miksi kysytään toimipaikkakohtaisia tietoja?

Toimipaikkalomakkeella kerätään yrityksen teollisilta toimipaikoilta taloutta   kuvaavia tietoja.

Yrityksellä ei ole resursseja täyttää kyseistä tiedustelua. Voimmeko saada vapautusta?

Tiedonantajilla on oikeus tilastolain 8 §:n nojalla hakea vapautusta tiedonantovelvollisuudesta kokonaan tai osittain, jos tietojen antamisesta aiheutuu tiedonantajalle kohtuutonta haittaa, eikä vapauttaminen oleellisesti vaikeuta tilaston laatimista eikä tilastojen luotettavuus ja käytettävyys olennaisesti heikkene. Kohtuuton haitta tarkoittaa tiedonantajan poikkeavaa asemaa suhteessa muihin tiedonantajiin. Vapautusta on haettava kirjallisesti.

Mihin tietoja käytetään?

Tietoja käytetään luottamuksellisesti ja vain tilastollisiin tarkoituksiin. Teollisuuden toimipaikkatietoja kerätään alue- ja toimialatilastoja varten.

Tietoja käytetään myös kansantalouden tilinpidon ja muiden taloustilastojen laadinnassa.

Onko T5 -kysely lakisääteinen?

Tiedonantovelvollisuus perustuu tilastolakiin (280/2004). Euroopan Unionin asetukset edellyttävät osaltaan kyseessä olevien tietojen keruuta.