XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ohjeet vastaamiseen

Sähköinen tiedonkeruu

Vastaaminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella saatekirjeessä kerrotuilla tunnuksilla.

Kirjaudu sähköiselle lomakkeelle

Ongelmia kirjautumisessa?

Unohtuneet käyttäjätunnukset ja salasanat

Tekniset ongelmat

Lomakkeet

Lomakkeen sivulle

Ohjeet

Täyttöohjeet (pdf)

Saatekirjeet

Teollisuuden toimipaikkakyselyn saatekirje (pdf)