XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Palkansaajien kokema työsyrjintä Suomessa

Tiedonkeruun kuvaus

Työsyrjintäselvityksen avulla selvitetään työsyrjinnän ilmenemistä ja millaisia tilanteita ihmiset pitävät syrjintänä. Selvityksen avulla pyritään myös testaamaan työolotutkimuksen työsyrjintäkysymysten toimivuutta sekä verkkokyselyn toimivuutta lomaketestauksessa. Tiedot kerätään itse täytettävällä lomakkeella verkossa. Syrjintäselvitykseen liittyy myös haastatteluosio, joka tehdään myöhemmin osalle kyselyyn vastanneita, jotka antavat siihen suostumuksensa.

Keneltä tietoja kerätään?

Työolotutkimukseen 2013 vastanneet palkansaajat.

Tietojen käsittely

Tilastokeskuksen henkilöstöllä on lakiin perustuva vaitiolovelvollisuus. Tutkimuksen tulokset julkaistaan tilastoina ja kuvioina, joista ei voi tunnistaa yksittäisen vastaajan antamia tietoja. Tutkimusaineistoon liitetään taustatietoja Tilastokeskuksen käytössä olevista hallinnollisista aineistoista.

Mihin tietoja käytetään?

Selvityksen tuloksia raportoidaan artikkeleissa vuosien 2016-2017 aikana. Tuloksia hyödynnetään muun muassa työolotutkimuksen ja survey-menetelmien kehittämistyössä sekä tieteellisessä tutkimuksessa.

Kuinka usein tietoja kerätään?

Kertaluonteinen