XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tulokset

Kerättäviä tietoja käytetään valtion kokonaistason tuottavuustilastojen ja hallinnonaloittaisten tuottavuuslaskelmien sekä kansantalouden tilinpidon laadintaan.