XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Yliopisto-opiskelijat

Tiedonkeruun kuvaus

Syksyn 2013 yliopisto-opiskelijatiedonkeruu sisältää vain tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijat, jotka ovat ilmoittautuneet 20.9.2013 mennessä läsnä tai poissa oleviksi.

Opiskelijatiedosto toimitetaan Tilastokeskukseen 17.10.2013 mennessä Tilastokeskuksen tiedonkeruusivujen kautta.

Keneltä tietoja kerätään?

Tiedot kerätään kaikilta Suomen tiede- ja taideyliopistoilta. Tiedonantovelvollisuus perustuu tilastolakiin 280/2004 (muut. 361/2013).

Tietojen käsittely

Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään annetut tiedot luottamuksellisena.

Mihin tietoja käytetään?

Tilastokeskus käyttää keräämiään tietoja omassa tilastoinnissaan ja tietopalveluissa esimerkiksi luovuttamalla niitä summattuina tietoina opetusministeriön käyttöön.

Tiedonkeruun aineistoa käytetään seuraavissa tilastoissa:

Muutos

Syksystä 2014 alkaen yliopistojen opiskelija- ja tutkintotiedot tulevat Tilastokeskukseen hallinnollisena aineistona korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta.

Kuinka usein tietoja kerätään?

Vuosittain toistuva