XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Universitetsstuderande

Beskrivning av datainsamlingen

Insamlingen av uppgifter om universitetsstuderande hösten 2013 gäller endast studerande i utbildning som leder till examen som före 20.9.2013 anmält sig som närvarande eller frånvarande.

Filen över studerande sänds till Statistikcentralen före 17.10.2013 via Statistikcentralens sidor för datainsamling.

Från vem samlas uppgifterna in

Samtliga vetenskaps- och konstuniversitet i Finland.

Behandling av uppgifter

Skyldigheten att lämna uppgifter grundar sig på statistiklagen 280/2004 (lagändring 361/2013).

Statistiklagen förpliktar Statistikcentralen att behandla uppgifterna konfidentiellt.

Till vad används uppgifterna?

Statistikcentralen använder uppgifterna i sin statistikföring och dokumentation genom att t.ex. överlåta dem som summauppgifter till databasen KOTA som upprätthålls av undervisningsministeriet.

Material från datainsamlingen används i följande statistik:

Hur ofta insamlas uppgifterna?

Årligen