XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Svarsanvisning

Individbaserade uppgifter per 20.9 om studerande i examensinriktad utbildning samlas in från alla vetenskaps- och konstuniversitet i Finland.

Uppgifterna sänds som textfiler enligt postbeskrivningen till Statistikcentralens server före 17.10. De användaridentifikationer och lösenord som används i dataöverföringsprogrammet har skickats på förhand till kontaktpersonerna vid universiteten.

 

Följebrev

 

Elektronisk datainsamling

Bara för personer som har fått användarrättigheter från Statistikcentralen

 

Datainsamlingsmaterial