Yritysrekisterin monitoimipaikkaisten yritysten tiedustelu

Tiedonkeruun kuvaus

Yritysrekisteri tiedustelee vuosittain monitoimipaikkaisten yritysten tietoja. Tietoja kerätään yritys- ja toimipaikkarekisterin ylläpitoa varten. Monitoimipaikkaisille yrityksille ja yhteisöille tiedustelu lähetetään kevään aikana.
Yritykset vastaavat tiedusteluun sähköisesti Internet-lomakkeella. Joidenkin yritysten kanssa on sovittu tietojen toimittamisesta tiedostomuodossa.

Keneltä tietoja kerätään?

Tiedustelu lähetetään osalle monitoimipaikkaisista yrityksistä. Vuosittain tiedustelun piirissä on noin 2500 yritystä.

Peruste

Tilastolaki (280/2004)

Tietojen käsittely

Vastaamisvelvollisuus perustuu tilastolakiin (laki 280/04). Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään tiedot luottamuksellisina. Tilastolain 18 §:n mukaan kuitenkin yritysrekisterin eräät tiedot ovat julkisia. Julkisia tietoja ovat mm. yrityksen ja yhteisön nimi ja osoite, yritys- ja yhteisötunnus, toimiala, oikeudellinen muoto, henkilökunnan määrä, liikevaihdon ja henkilökunnan suuruusluokka sekä toimipaikan nimi, osoite, toimiala ja henkilökunnan suuruusluokka. EU:n yritysrekisteriasetuksen (177/2008) mukaan Tilastokeskus on velvollinen ylläpitämään tilastointiin tarkoitettua yritysrekisteriä.

Mihin tietoja käytetään?

Yritysrekisterin vuositilasto sisältää tietoja maassamme toimivista yrityksistä, toimipaikoista ja yritysryhmistä (konsernit). Perusmuuttujat ovat lukumäärä, henkilöstö ja liikevaihto. Tiedot on luokiteltu toimialoittain, alueittain, omistajatyypeittäin ja oikeudellisen muodon mukaan.

Tiedonkeruun aineistoa käytetään seuraavissa tilastoissa:

Muutos

Vuodesta 2011 alkaen tiedustelu toteutetaan pelkästään sähköisesti.

Kuinka usein tietoja kerätään?

Muu säännöllinen