XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ohjeet vastaamiseen

Kirjautuminen sähköiselle lomakkeelle

Vastaaminen tapahtuu verkkolomakkeella saatekirjeessä olevilla tunnuksilla.Voitte kirjautua tiedonkeruujärjestelmään vaihtoehtoisesti Katso-tunnisteella (Katso-tunnistus poistuu käytöstä vuoden 2019 loppuun mennessä).

  Kirjaudu verkkolomakkeelle

Saatekirjeet

 Yritysrekisterin tiedustelu (pdf)

Ohjeet

Sähköisen lomakkeen täyttöohje (pdf)

Katso-tunnisteen ohje