XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Svarsanvisning

Logga in på den elektroniska blanketten

Enkäten besvaras på en webblankett med de användaridentifikationer som finns i följebrevet. Alternativt kan Ni logga in datainsamlingssystemet med Katso-koderna.

Följebrev

Anvisningar