Yritysrekisterin yksitoimipaikkaisten yritysten tiedustelu

Tiedonkeruun kuvaus

Yritysrekisteri tiedustelee vuosittain yksitoimipaikkaisten yritysten tietoja. Tietoja kerätään yritys- ja toimipaikkarekisterin ylläpitoa varten. Tiedustelu lähetetään tammi-, huhti- ja lokakuun aikana. Siihen voi vastata sähköisellä lomakkeella Internetissä.

Keneltä tietoja kerätään?

Yksitoimipaikkaisten yritysten tiedusteluun kuuluu noin 12 000 yritystä vuosittain. Tiedusteluun valitaan pääsääntöisesti yli 20 henkilötyövuoden yritykset, fuusioissa mukana olleet ja joukko kasvuyrityksiä. Lisäksi tiedustellaan pienempiä yrityksiä, joiden tietoja halutaan päivittää tai yrityksiä, joiden tietojen muuttumisesta on saatu viitteitä esimerkiksi muista tilastoista.

Peruste

Tilastolaki (280/2004)

Tietojen käsittely

Vastaamisvelvollisuus perustuu tilastolakiin (laki 280/04). Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään tiedot luottamuksellisina. Tilastolain 18 §:n mukaan kuitenkin yritysrekisterin eräät tiedot ovat julkisia. Julkisia tietoja ovat mm. yrityksen ja yhteisön nimi ja osoite, yritys- ja yhteisötunnus, toimiala, oikeudellinen muoto, henkilökunnan määrä, liikevaihdon ja henkilökunnan suuruusluokka sekä toimipaikan nimi, osoite, toimiala ja henkilökunnan suuruusluokka. EU:n yritysrekisteriasetuksen (177/2008) mukaan Tilastokeskus on velvollinen ylläpitämään tilastointiin tarkoitettua yritysrekisteriä.

Mihin tietoja käytetään?

Yritysrekisterin vuositilasto sisältää tietoja maassamme toimivista yrityksistä, toimipaikoista ja yritysryhmistä (konsernit). Perusmuuttujat ovat lukumäärä, henkilöstö ja liikevaihto. Tiedot on luokiteltu toimialoittain, alueittain, omistajatyypeittäin ja oikeudellisen muodon mukaan.

Tiedonkeruun aineistoa käytetään seuraavissa tilastoissa:

Kuinka usein tietoja kerätään?

Muu säännöllinen