XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Yritysrekisterin yksitoimipaikkaisten yritysten tiedustelu

Tiedonkeruun kuvaus

Yritysrekisteri tiedustelee vuosittain yksitoimipaikkaisten yritysten ja yhteisöjen tietoja. Tietoja kerätään yritys- ja toimipaikkarekisterin ylläpitoa varten. Tiedustelu lähetetään tammi-, maalis- ja toukokuun aikana. Siihen voi vastata internetissä.

Keneltä tietoja kerätään?

Yksitoimipaikkaisten yritysten tiedusteluun kuuluu sekä yrityksiä että yhteisöjä, yhteensä noin 11 000 vuosittain. Tiedusteluun valitaan pääsääntöisesti yli 20 henkilötyövuoden yritykset tai yhteisöt, fuusioissa mukana olleet ja joukko kasvuyrityksiä. Lisäksi tietoja kerätään pienemmiltä yrityksiltä tai yhteisöiltä, joiden tietoja halutaan päivittää, sekä yrityksiltä tai yhteisöiltä, joiden tietojen muuttumisesta on saatu viitteitä esimerkiksi muista tilastoista.

Vastaamisvelvollisuus perustuu tilastolakiin (laki 280/04).

Peruste

Tilastolaki (280/2004)

Tietojen käsittely

Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään tiedot luottamuksellisina. Tilastolain 18 §:n mukaan julkisia tietoja ovat: yritys- ja yhteisötunnus, yrityksen ja yhteisön nimi, toimiala, oikeudellinen muoto, omistajatyyppi, kielitunnus, kotikunta, osoite, henkilökunnan määrä, liikevaihdon ja henkilökunnan suuruusluokka, ulkomaankaupan harjoittaminen, kuuluminen alv- ja ennakkoperintärekisteriin, alkutuottajuus, työnantajana toimiminen, konsernisuhteet sekä toimipaikan nimi, toimipaikkatunnus, osoite, toimiala ja henkilökunnan suuruusluokka.

EU:n yritysrekisteriasetuksen (177/2008) mukaan Tilastokeskus on velvollinen ylläpitämään tilastointiin tarkoitettua yritysrekisteriä.

Mihin tietoja käytetään?

Yritysrekisteri sisältää tietoja maassamme toimivista yrityksistä, toimipaikoista ja yritysryhmistä (konsernit). Perusmuuttujat ovat lukumäärä, henkilöstö ja liikevaihto. Tiedot on luokiteltu toimialoittain, alueittain, omistajatyypeittäin ja oikeudellisen muodon mukaan.

Muutos

Yksitoimipaikkaisten yritysten tiedusteluun on yhdistetty 1.5.2013 alkaen uusien yritysten tiedustelu (n.6000).

Kuinka usein tietoja kerätään?

Muu säännöllinen