Begrepp
Inledningsform


Inledningsformen beskriver hur företagets verksamhet har börjat. Exempel på inledningsformer är uppkomst, förändring av juridisk form och fortsatt verksamhet.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa