Begrepp
Produktionens bruttovärde


NoneStatistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

 • Giltig till (31.12.2078)
 • Produktionens bruttovärde mäter arbetsställets faktiska produktion. I produktionsverksamheten räknas alla intäkter i anslutning till produktionen, också tillverkning för eget bruk, och den tillverkning som levereras till företagets andra arbetsställen. Bruttovärdet omfattar inte överlåtelsevinster av anläggningstillgångar, som inte räknas som produktionsmässiga poster utan som extraordinära intäkter. Därtill avdras anskaffningen av handelsvaror från intäkterna av produktionsverksamhet, för att i produktionsverksamheten bara få med den marginal som uppstår av försäljningen av handelsvaror.

  Produktionens bruttovärde har beräknats på basis av det kalkylmässiga driftsbidrag som arbetsstället uppgivit. Schemat för produktionens bruttovärde:

  Omsättning
  + leveranser till företagets andra arbetsställens bruk
  + ändring av tillverkningslager
  + tillverkning för eget bruk
  + övriga intäkter av affärsverksamheten
  - överlåtelsevinster av anläggningstillgångar
  - anskaffning av handelsvaror
  = BRUTTOVÄRDE  Statistikgrenar där definitionen förekommer

  Ämnesområde

  Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1996 - 31.12.2016

  Källorganisation

  • Tilastokeskus

  Närbegrepp

Källorganisation

 • Tilastokeskus

Jaa