Begrepp
Dikväveoxid (N2O)


Dikväveoxid är ett ämne som orsakar uttunning av ozonskiktet. Även om dikväveoxidutsläppen är klart lägre mätt i vikt jämfört med t.ex. koldioxid, är deras effekt per viktenhet över 300 gånger så stor som för koldioxid. Den största orsakaren av dikväveoxidutsläpp är användningen av gödsel inom lantbruket.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa