Begrepp
Villkorligt fängelse


Ett fängelsestraff på högst två år kan utdömas som villkorligt, om inte gärningsmannens tidigare brottslighet eller andra omständigheter förutsätter att ovillkorligt fängelse döms ut. När villkorligt fängelse döms ut, skjuts verkställigheten av straffet upp för en prövotid. Prövotiden för villkorligt fängelse är minst ett och högst tre år. Prövotiden börjar löpa från det att domen avkunnas eller meddelas. (Strafflagen 2b:3–5 §)

I samband med villkorligt fängelse kan också böter utdömas som tilläggsstraff. Om det villkorliga fängelsestraffet överstiger ett år kan även samhällstjänst dömas ut som tilläggspåföljd.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa