Begrepp
Specialdomstol


Domstol som behandlar i lag särskilt bestämda kategorier av mål eller ärenden.
Specialdomstolar är bl.a. försäkringsdomstolen, arbetsdomstolen och marknadsdomstolen.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa