Begrepp
Europaparlamentsval


Europaparlamentet består av politiska företrädare (europarlamentariker) från samtliga EU-länder invalda i proportion till landets invånartal.

Valet av ledamöter sker sedan 1979 i alla medlemsstater genom direkta val. Valförrättningen verkställs i enlighet med landets nationella vallagstiftning. Europaparlamentsval hålls vart femte år samtidigt i alla medlemsstater. Valet förrättas det andra veckoslutet i juni (tidigast på torsdag och senast på söndag). Vid europaparlamentsvalet i juni 2004 valdes sammanlagt 732 ledamöter från 25 medlemsländer. Från Finland valdes 14 ledamöter.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa