Begrepp
Spetstjänster


Spetstjänster är till naturen krävande, progressiva, framtidsinriktade eller revolutionerande.Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • 1.11.2004 - 31.10.2006

Källorganisation

  • EU

Jaa