Begrepp
Klimatkonventionen


Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC) som undertecknades i Rio de Janeiro 1992.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa