Begrepp
Masskuldebrev


Masskuldebreven hör till kapitalsmarknadsinstrumenten (ursprunglig maturitet över 12 månader), såsom obligationer (referenslån/benchmarklån), debenturer, optionslån i form av masskuldebrev, konver-teringslån, eviga lån samt övriga masskuldebrevslån som hör till kapitalmarknadsinstrument.
Aktier, derivat och fondandelar ingår inte i kreditbeståndet.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa