Begrepp
Snäva specialtjänster


Snäva specialtjänster är långt specialiserade tjänster som produceras för en viss marknadsnisch.Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • 1.11.2004 - 31.10.2006

Källorganisation

  • EU

Närbegrepp


Jaa