Begrepp
Ersättande variabel


Syftet är att beräkna volymindexet för industriproduktionen på basis av uppgifter om mängd som frågas av arbetsställena. I vissa fall kan arbetsstället inte ange uppgifter om mängd gällande produktionen. I sådana fall ombeds arbetsstället uppge några uppgifter som beskriver produktionen, s.k. ersättande variabler som man anser beskriver produktionen. Exempel på ersättande variabler är arbetstimmar, använda råmaterial eller värdet på produktionen.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa