Begrepp
Personer som sökt till utbildning


Personer som sökt till utbildning som hör till den gemensamma elevansökan på andra stadiet: personer som under kalenderåret via den gemensamma elevansökan sökt sig till gymnasie- eller yrkesutbildning som leder till examen.

Personer som sökt till högskoleutbildning: personer som under kalenderåret sökt till yrkeshögskoleutbildning eller universitetsutbildning.

I statistiken räknas de sökande på så sätt att för varje person beaktas en ansökan enligt primär ansökan, utbildningsnivå och -område eller någon annan uppgift (t.ex. läroanstalt).Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa