Begrepp
Källa


Process eller verksamhet som frisätter växthusgaser, aerosoler eller växthusgasförstadier till atmosfären.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa