Begrepp
Konsumenternas förtroendeindikator


Konsumenternas förtroendeindikator anger medelvärdet av nettotalet av fyra frågor om den egna ekonomin, Finlands ekonomi, hushållets möjligheter att spara samt antalet arbetslösa under de 12 följande månaderna.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (1.1.2078)

Källorganisation

  • EU

Jaa