Begrepp
Skogsräkenskaper


I skogsräkenskaperna beskrivs virkesförrådsförändringar och virkesflöden samt de ekonomiska värden dessa representerar. Skogsräkenskaperna omfattar även andra än träbaserade skogsresurser för vilka det finns tillgång till mängd- eller värdeuppgifter, samt uppgifter om skogsarealer.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • EU

Jaa