Begrepp
Sänka


Process eller verksamhet som binder växthusgaser, aerosoler eller växthusgasförstadier ur atmosfären.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa