Käsitteet
Oppilaitosten henkilöstömenot


Oppilaitosten henkilöstömenoihin sisältyvät esiopetuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, ammattikorkeakoulukoulutuksen, yliopistokoulutuksen ja -tutkimuksen sekä muun koulutuksen henkilöstömenot (ks. muun koulutuksen määrittely käsitteessä koululaitoksen käyttömenot).

Oppilaitosten henkilöstömenot sisältävät oppilaitosten opetus-, hallinto- ja tukitoimintohenkilökunnan palkat ja palkkiot sekä eläke- ja sosiaalivakuutusmaksut.Määritelmää käyttävät tilastot

Aihealue

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa