Begrepp
Läroanstalternas personalutgifter


I läroanstalternas personalutgifter ingår personalutgifterna för förskoleundervisning, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning, yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning, universitetsutbildning och -forskning samt annan utbildning (se definitionen av annan utbildning i begreppet skolväsendets driftsutgifter).

Läroanstalternas personalutgifter omfattar läroanstalternas utgifter för undervisnings- och förvaltningspersonal och personal i stödande verksamhet, arvoden samt pensions- och socialförsäkringsavgifter.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa