Begrepp
Intresseföretag


Intresseföretag är ett företag vars rösträtt innehas av koncernens moderbolag till en andel av 20-50 procent direkt eller indirekt.Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa