Käsitteet
Outlier-havainnointiajo


Tuottaa valituille jatkuville muuttujille merkintöjä poikkeavan havaintoarvon (outlier) epäilystä valitulla tarkastelutavalla (muuttujan jakaumaan pohjautuva, muuttujan ja apumuuttujan suhteen jakaumaan pohjautuva, muuttujanarvon ja edelliskertatiedon suhteen jakaumaan perustuva). Toteutetaan, kun aineisto sisältää jatkuvia muuttujia, jotka saattavat omata poikkeavia havaintoarvoja.Aihealue

  • Menetelmäkäsitteet

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa