Begrepp
Släpvagn


En bilsläpvagn är ett släpfordon tillverkat för person- eller godstransport eller turism.Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp


Jaa