Begrepp
Personer som avslutat grundskolan


I grundskolstatistiken och statistiken över personer som sökt till utbildning avses med personer som avslutat grundskolan elever som avlagt grundskolans hela lärokurs med godkänt vitsord och fått avgångsbetyg från grundskolan. Grundskolans hela lärokurs kan avläggas i grundskola, gymnasium eller folkhögskola.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

 • Giltig till (31.12.2078)
 • I grundskolstatistiken och statistiken över personer som sökt till utbildning samt statistiken över placering i arbetslivet avses med personer som avslutat grundskolan elever som avlagt grundskolans hela lärokurs med godkänt vitsord och fått avgångsbetyg från grundskolan. Grundskolans hela lärokurs kan avläggas i grundskola, gymnasium eller folkhögskola.  Ämnesområde

  Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1900 - 31.12.2005

  Källorganisation

  • Tilastokeskus

  Närbegrepp

Källorganisation

 • Tilastokeskus

Jaa