Begrepp
Brott som kommit till polisens kännedom


Ärende som registrerats som brott i datasystemet för polisärenden.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa