Begrepp
Postförsändelse


Med postförsändelse avses ett föremål eller ett meddelande försett med mottagarens namn och adress som avsändaren lämnat till ett postverk för förmedling i regelbunden befordran som postförsändelse enligt lagen om posttjänster.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • EU

Jaa