Begrepp
Postförmedling


Med postförmedling avses avgiftsbelagd förmedling av postförsändelser från en avsändare eller ett postföretag till en mottagare eller till ett annat postföretag.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • EU

Jaa