Begrepp
Procent vs. procentenhet


En procent är en hundradel av något. Procentenheter använder man när man jämför procenttal med varandra. T.ex. när inflationen minskar från tre till två procent, sjunker inflationen med en procentenhet och med 33,3 procent.Ämnesområde

  • Menetelmäkäsitteet

Defintionens giltighetstid

  • 31.5.2016 - 9.10.2019

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa