Begrepp
Processinnovation


Företagets processinnovation är en ny eller förbättrad process som företaget tagit i bruk och som hör till en eller flera delområden i affärsverksamheten. Den skiljer sig betydligt från företagets tidigare affärsverksamhetsprocesser.

Processinnovationer för affärsverksamhetsprocesser kan inriktas på produktionsmetoder för varor eller tjänster, logistik-, leverans- eller distributionsmetoder, marknadsföring och försäljning, metoder för informations- och kommunikationsteknologi eller informationsbehandling, metoder inom förvaltningen inklusive affärsmetoder för att organisera företagets verksamheter eller externa relationer och förfaranden för organisering av ansvar vid arbetsfördelning, beslutsfattande eller personalförvaltning, och utvecklingsmetoder för varor eller tjänster.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa