Begrepp




Småskalig vedeldning


Användning av ved i hushållen samt inom lantbruket för uppvärmning av gårds- och servicebyggnader. Även eldning med bygg- och rivningsavfall o.dyl.



Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa