Begrepp
Skogsbalans


Skogsbalansen visar den uppskattade förändringen av virkesförrådet på årsnivå till följd av biologisk tillväxt, naturlig avgång och avverkning. Den uppskattade ökningen av virkesförrådet på årsnivå beräknas som skillnaden mellan 5-årsperiodens genomsnittliga årstillväxt och den totala årliga avgången. Som enhet används miljoner kubikmeter fast mått obarkat virke.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • EU

Jaa