Begrepp
Penningmarknadspapper


Kortfristiga (ursprunglig maturitet högst 12 månader) omsättningsbara penningmarknadsinstrument, såsom placerings-, företags- och kommuncertifikat, egendomsförvaltningsbolags och statens skuldförbindelser, omsättningsbara penningmarknadsskuldebrev samt övriga omsättningsbara penningmarknadspapper. Penningmarknadsplaceringar och icke omsättningsbara penningmarknadsskuldebrev ingår inte i kreditbeståndet.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa