Begrepp
Penningmarknadsskuldebrev (icke omsättningsbara)


Hit hör skuldebrevsbaserade, icke omsättningsbara fordringar på penningmarknaden.
Icke omsättningsbara penningmarknadsskuldebrev ingår inte i kreditbeståndet.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa