Begrepp
Fondens värde


Fondens värde utgörs av marknadsvärdet av fondens placeringar med avdrag för eventuella skulder.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa