Begrepp
Behandlingsfas


Behandlingen av tvistemål vid domstol omfattar två faser: förberedelse och huvudförhandling. Förberedelsen innefattar skriftlig förberedelse, och i samband med förberedelsesammanträde även muntlig förberedelse.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp


Jaa