Begrepp
E-postfaktura


En e-postfaktura är en faktura i t.ex. pdf-format som skickas som bilaga till e-posten.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa