Begrepp
Bötesfånge


En bötesfånge är en person som avtjänar ett förvandlingsstraff. Förvandlingsstraff bestäms för en bötfälld hos vilken böter inte har kunnat drivas in (SL 2 a kap. 4 §). Enligt huvudregeln motsvarar tre obetalda dagsböter en dags fängelse. Då förvandlingsstraff bestäms för ett i visst belopp utdömt vite, motsvarar varje fullt belopp av 30 euro en dags fängelse. Förvandlingsstraffets längd är minst fyra och högst 60 dagar. Ordningsböter eller böter för ordningsförseelse får inte förvandlas till fängelsestraff.

Ett bötesstraff som dömts ut i strafforderförfarande förvandlas inte till fängelse.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

 • Giltig till (31.12.2078)
 • En bötesfånge är en person som avtjänar ett förvandlingsstraff. Förvandlingsstraff bestäms för en bötfälld hos vilken böter inte har kunnat drivas in. Enligt huvudregeln motsvarar tre obetalda dagsböter en dags fängelse. Då förvandlingsstraff bestäms för ett i visst belopp utdömt vite, motsvarar varje fullt belopp av 30 euro en dags fängelse. Förvandlingsstraffets längd är minst fyra och högst 60 dagar. Ordningsböter eller böter för ordningsförseelse får inte förvandlas till fängelsestraff.  Statistikgrenar där definitionen förekommer

  Ämnesområde

  Defintionens giltighetstid

  • 1.1.2006 - 28.8.2008

  Källorganisation

  • Tilastokeskus

  Närbegrepp

  En bötesfånge är en person som avtjänar ett förvandlingsstraff. Förvandlingsstraff bestäms för en bötfälld hos vilken böter inte har kunnat drivas in. Enligt huvudregeln motsvarar två obetalda dagsböter en dags fängelse. Då förvandlingsstraff bestäms för ett i visst belopp utdömt vite, motsvarar varje fullt belopp av 20 euro en dags fängelse. Förvandlingsstraffets längd är minst fyra och högst 90 dagar. Ordningsböter eller böter för ordningsförseelse får inte förvandlas till fängelsestraff.  Statistikgrenar där definitionen förekommer

  Ämnesområde

  Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1900 - 31.12.2005

  Källorganisation

  • Tilastokeskus

  Närbegrepp

Källorganisation

 • Tilastokeskus

Närbegrepp


Jaa